Oblast organizačně právní

  • poskytujeme konzultace statutárním zástupcům domů v oblasti právní, účetní a organizační, vztahující se ke správě domů
  • vyhotovujeme podklady pro vypracování žaloby při vymáhání dluhů soudní cestou
  • spolupracujeme při získávání úvěrů na opravy společných částí domů
  • spolupracujeme při likvidaci škod v případě pojistných událostí
  • organizačně a administrativně zajišťujeme shromáždění vlastník, na kterých jsou měněny stanovy či voleni členové výboru včetně zastoupení společenství před rejstříkovým soudem