Oblast technického zabezpečení

  • nepřetržitá havarijní služba 24 hodin denně bez paušálních poplatků
  • technická pomoc při opravách domů
  • výběrová řízení
  • povolení k provádění staveb
  • právní zastupování
  • reklamační řízení
  • provozní revize zařízení
  • spolupráce při odstraňování zjištěných závad
  • vedení evidence a sledování termínů následných revizí
  • technická pomoc při snižování nákladů na vytápění objektu