Oblast evidence a účetnictví

  • vedení účetnictví dle zák. 563/1991 Sb.
  • zastupování při jednání s dodavateli všech médií a služeb
  • předpisy záloh na služby včetně fondu oprav
  • evidence plateb vlastníků
  • rozúčtování nákladů na služby na jednotlivé vlastníky
  • průběžné přehledy o příjmech a výdajích
  • vedení mzdové agendy
  • jednání s finančním úřadem